Paganske misterije u renesansi

Aleksandar Ostojić

Šezdeset godina nakon prvog izdanja, čitaoci u Srbiji, konačno, zahvaljujući izdavačkoj kući Fedon, mogu da se upoznaju sa jednom od najznačajnijih studija kada je reč o periodu renesanse. Studija Edgara Vinda nije samo temeljna i dobro poduprta brojnim uvidima u originalne zapise, već je i lucidno pronicljiva.

Glad za dobrom

Noel Putnik

En Belford Ulanov i Bari Ulanov, Pepelјuga i njene sestre. Dva lica zavisti, Beograd, Fedon, 2020.

Od antičke hetere Rodopide, preko Je Ksijan kineskog pesnika Čengšija i Čenerentole italijanskog pisca Đanbatiste Bazilea, sve do Diznijeve Pepelјuge, u mnogim epohama i tradicijama provlači se pripovest o prelepoj, skromnoj devojci koju porodica njene maćehe tlači i ponižava, ali koja na čudesan način nalazi put do prinčevog srca.

Dijalog velikana: Jung i Niče

Olivera Žižović

Dvadesetih i tridesetih godina prošlog veka Karl Gustav Jung je održao niz kraćih, ali i dužih, višegodišnjih seminara svojim učenicima, saradnicima, kolegama i odabranim analizantima, tokom kojih se bavio dubinsko-psihološkim temama, razmatrajući raznovrsne sadržaje iz ugla analitičke psihologije. Seminar na kojem je podrobno analiziran Ničeov filozofsko-poetski spis Tako je govorio Zaratustra pokazao se ne samo kao najduži, pa stoga i najobimniji – trajao je šest godina (od 1934. do 1939.) – već je bio i poslednji u nizu, budući da je prekinut usled približavanja Drugog svetskog rata, nakon kojeg Jung više nije nastavio sa praksom držanja seminara te vrste.

Delatna mudrost Karla Gustava Junga

Olivera Žižović

Izuzetno plodnu naučnu karijeru Karla Gustava Junga – započetu radom na psihijatrijskoj klinici i univerzitetu, a nastavljenu otkrićem i opsežnim pionirskim istraživanjem kolektivnog nesvesnog i arhetipova – obeležilo je kontinuirano pisanje brojnih stručnih članaka i knjiga, obimna terapeutska praksa, istraživački usmerena putovanja, vođenje bogate korespodencije, ali i seminari koje je Jung, s izvesnim prekidima, bezmalo tri decenije držao svojim najbližim učenicima i saradnicima.

Optimalno iskustvo, sreća i smisao

Žarko Trebješanin

Mihalj Čiksentmihalji, američki psiholog mađarskog porekla, jedan od osnivača pozitivne psihologije, napisao je svoju najpoznatiju knjigu sa ciljem da pruži utemeljen odgovor, zasnovan na saznanjima savremene psihologije, na prastaro pitanje: Kada se ljudi osećaju najsrećnijim?

Međunarodna promocije knjige Džona Dija

Međunarodna promocije knjige Džona Dija na kojoj su, između ostalih, učestvovali i autor knjige prof. dr. Đerđ Endre Senji i naš prevodilac, njegov student doktorand dr Noel Putnik

O Žinet Pari, autoru knjige Paganske meditacije

Noel Putnik

Žinet Pari (Ginette Paris), kanadska psihoterapeutkinja i plodna spisateljica, jedna je od značajnijih predstavnica arhetipske psihologije, čiji je utemeljitelj Džejms Hilman. Stekavši doktorat iz psihologije na Univerzitetu u Montrealu (Université de Montréal), Pari je gotovo dve decenije (1976–1995) predavala na Državnom univerzitetu u Kvebeku (State University of Québec), gde je nekoliko godina obavljala i dužnost dekana.

Analiza Snova

Prof. Žarko Trebješanin o knjizi Analiza snova, u emisiji Agape.

Makijaveli. Vladar ili novo političko umeće.

Ivan Milenković

Priredili Iv Šarl Zarka i Tjeri Menisje.
Preveo s francuskog Ivan Milenković.
Ni u jednom periodu, u ovih 500 godina života, nije za Makijavelijevog Vladara (napisan 1512. godine) opalo interesovanje, što je jedinstven slučaj u istoriji evropske filozofije.

Jungov seminar o snovima

Žarko Trebješanin

Knjiga Analiza snova: Beleške sa seminara K.G. Junga održanog 1928-1930, koju je priredio Vilijam Makgvajer, sačinjena od stenografskih beležaka sa Jungovih predavanja, zatim, podrobnog „Uvoda“priređivača o Jungovim seminarima, kao i od njegovih komenatara.


Pretraga