Novo lice Idealizma

Nemački idealizam u našoj sredini često se tretira kao nešto zastarelo. Tome su svakako doprinele ideološke borbe koje su se često dešavale u okrilju filozofije, ali i izvesna fiksacija za pozitivističke antispekulativne ideale koji su u slobodnijim filozofskim sredinama davno odbačeni.

Jung i Niče: osvetljavanje bezdana

U nizu stručnih seminara koje je Karl Gustav Jung držao tokom bezmalo tri decenije na različite teme – od uvoda u analitičku psihologiju, preko analize snova, vizija, psihologije nesvesnog, do tipologije ličnosti – seminar o Ničeovom Zaratustri izdvaja se iz više razloga.

Paganske misterije u renesansi

Aleksandar Ostojić

Šezdeset godina nakon prvog izdanja, čitaoci u Srbiji, konačno, zahvaljujući izdavačkoj kući Fedon, mogu da se upoznaju sa jednom od najznačajnijih studija kada je reč o periodu renesanse. Studija Edgara Vinda nije samo temeljna i dobro poduprta brojnim uvidima u originalne zapise, već je i lucidno pronicljiva.

Glad za dobrom

Noel Putnik

En Belford Ulanov i Bari Ulanov, Pepelјuga i njene sestre. Dva lica zavisti, Beograd, Fedon, 2020.

Od antičke hetere Rodopide, preko Je Ksijan kineskog pesnika Čengšija i Čenerentole italijanskog pisca Đanbatiste Bazilea, sve do Diznijeve Pepelјuge, u mnogim epohama i tradicijama provlači se pripovest o prelepoj, skromnoj devojci koju porodica njene maćehe tlači i ponižava, ali koja na čudesan način nalazi put do prinčevog srca.

Dijalog velikana: Jung i Niče

Olivera Žižović

Dvadesetih i tridesetih godina prošlog veka Karl Gustav Jung je održao niz kraćih, ali i dužih, višegodišnjih seminara svojim učenicima, saradnicima, kolegama i odabranim analizantima, tokom kojih se bavio dubinsko-psihološkim temama, razmatrajući raznovrsne sadržaje iz ugla analitičke psihologije. Seminar na kojem je podrobno analiziran Ničeov filozofsko-poetski spis Tako je govorio Zaratustra pokazao se ne samo kao najduži, pa stoga i najobimniji – trajao je šest godina (od 1934. do 1939.) – već je bio i poslednji u nizu, budući da je prekinut usled približavanja Drugog svetskog rata, nakon kojeg Jung više nije nastavio sa praksom držanja seminara te vrste.

Siva boja zavisti

Ako crvena boja označava radost, plava poniranje u mir kroz meditaciju i sjedinjavanje sa večnošću, a žuta simbolizuje kralјevsku moć oličenu zlatom sunca, onda bi siva boja najbolјe obeležila zavist. Ima nečeg zbunjujućeg i odbijajućeg u toj kameleonskoj suvoći ispunjenoj pretećom senkom, u kolebanju između crne i bele, u njenoj sposobnosti da pokvari blistavost ostalih boja navlačivši im mutnu koprenu.

RTS: Džon Di i doktrina egzaltacije

Mađarski istoričar ideja i kulture u renesansi Đerđ Endre Senji u svojoj studiji „Džon Di i doktrina egzaltacije” ukazuje da u osnovi svih filozofskih uverenja i okultnih predstava ovog elizabetanskog humaniste leži platonski dualizam, koji postulira jaz između savršenog sveta večnih ideja i uvek promenljivog sveta materije.

Međunarodna promocije knjige Džona Dija

Međunarodna promocije knjige Džona Dija na kojoj su, između ostalih, učestvovali i autor knjige prof. dr. Đerđ Endre Senji i naš prevodilac, njegov student doktorand dr Noel Putnik

O Žinet Pari, autoru knjige Paganske meditacije

Noel Putnik

Žinet Pari (Ginette Paris), kanadska psihoterapeutkinja i plodna spisateljica, jedna je od značajnijih predstavnica arhetipske psihologije, čiji je utemeljitelj Džejms Hilman. Stekavši doktorat iz psihologije na Univerzitetu u Montrealu (Université de Montréal), Pari je gotovo dve decenije (1976–1995) predavala na Državnom univerzitetu u Kvebeku (State University of Québec), gde je nekoliko godina obavljala i dužnost dekana.

Analiza Snova

Prof. Žarko Trebješanin o knjizi Analiza snova, u emisiji Agape.


Pretraga