„Odaću Vam jedan dobar način... Čitajte prave njige, one koje su napisali pravi ljudi. Vaš duh će se uzneti do nivoa duha kojim su one prožete i Vi ćete osetiti kako u Vama neprestano tinja neko fino, lagano ushićenje. Ovakvo poimanje života može da se proširi na sav Vaš život. Kad otkrijete autora koji Vas je zaista „zaveo“, pročitajte tada sve što je napisao..... I nipošto ne gubite vreme sa listama bestselera. Jednostavno, pročitajte ono što taj- jedan autor može da Vam pruži. Posle toga možete jednostavno preći na čitanje onoga što je on čitao. I – svet će početi da Vam se otvara....“
Džozef Kembel, ‚‚Moć mita”


Pretraga