Joga kao mesto susreta Istoka i Zapada

Olivera Žižović

Izučavanje istočnjačke misli i saradnja sa njenim najistaknutijim tumačima, posebno sa sinologom Rihardom Vilhelmom, obeležile su u velikoj meri delo Karla Gustava Junga i postale stvaralački podsticaj za neka od njegovih najznačajnijih otkrića.

Dijalog sa Jungom

Olivera Žižović

Objavljivanjem knjige Jung i priča o našem dobu Lorensa van der Posta izdavačka kuća Fedon iz Beograda upotpunila je svoju dubinsko-psihološku ediciju još jednim dragocenim naslovom. Ovoga puta reč je o biografiji Karla Gustava Junga, koja dolazi iz pera njegovog prijatelja, pisca, novinara i humanitarca, rođenog u Južnoj Africi, koji je i sâm imao bogat i sadržajan život, ispunjen istraživanjima i putovanjima.

(Ne)vidljiva senzacija srpske kulture

Gordan Maričić

Neke nagrade zakasne: laureati su već siti svega (i slova i kolega), primaju ih mrzovoljni, ravnodušno klimaju glavom, smeškaju se kao na karikaturama Georga Grosa. Neke nagrade stignu rano: laureati su premladi da ih sa pravom radošću prigrle, procene, da njihov značaj uvide.

Početak filozofije

Ivan Milenković

Hans-Georg Gadamer, Početak filozofije, Fedon, Beograd 2007, prevod sa nemačkog Božidar Zec.

Poezija nauke

Ivan Milenković

Ernst Kantorovic, Dva kraljeva tela, Fedon, Beograd 2012, prevod sa engleskog Ljiljana Nikolić.

Rane koje nas isceljuju

Olivera Žižović

Polazeći od metafore preobražaja gusenice u leptira, koja slikovito upućuje na tegobni proces boravka u čauri i pripremu za život po sasvim drugačijim zakonima – budući da je gusenica bespolna, gotovo slepa i prikovana za tlo, dok leptir polaže jaja, vidi i leti – Marion Vudman predočava šta se dešava kada se nađemo u situaciji da je život, onakav kakav smo do tada poznavali, završen, a novi još uvek nije otpočeo.

Onirično putovanje “vrlog Eneje”

Noel Putnik

O kulturnoj samosvesti jednog društva može se suditi i po njegovom odnosu prema prevodnoj književnosti. To naročito važi za prevode književnih dela sa takozvanih klasičnih jezika, koje iz određenih razloga smatramo uzornim, vrednim negovanja i ugleda.

Za svog druga i sve druge

Gordan Maričić

Da ukratko podsetim. Iako je veliki deo pisama izgubljen, obimna korespodencija Marka Tulija Cicerona sačuvana je. Ona sadrži blizu devet stotina epistola, kao i onih devedesetak koje su razne ličnosti uputile čuvenom govorniku.

Rođeni iz zemlje

Ivan Milenković

Vladimir Milisavljević, Kada su ljudi nicali iz zemlje. Autohtonost u govoru stare Grčke, Beograd, Fedon 2016.
Ponekad je teško poverovati šta sve uspeva da nikne iz ove ispošćene, upropašćene zemlje. Zabezeknuto stojimo pred oblikom života za koji smo verovali da je davno istrebljen i pitamo se kako je, do đavola, uspeo da preživi?

Podela pašnjaka

Ivan Milenković

Odmah bi valjalo razjasniti nekoliko stvari. Karl Šmit, nemački pravnik i filozofski pisac, bio je nacista. I to jedan od gorih: učestvovao je u pisanju nekih od najstrašnijih nacističkih zakona.


Pretraga