Na temelјima taoizma

Igor Grbić
Prikaz | Artea Panajotović, Ursula le Gvin i daoizam, Fedon, Beograd, 2022.

Knjiga začeta kao doktorska disertacija bavi se vezom između stvaralaštva cenjene američke spisatelјice naučne fantastile Ursule le Gvin i daoizma (taoizma), jedne od dve velike autohtone religije Kine, ali i kineske duhovnosti u širem smislu.

Novo lice Idealizma

Nemački idealizam u našoj sredini često se tretira kao nešto zastarelo. Tome su svakako doprinele ideološke borbe koje su se često dešavale u okrilju filozofije, ali i izvesna fiksacija za pozitivističke antispekulativne ideale koji su u slobodnijim filozofskim sredinama davno odbačeni.


Pretraga