Jungove studije astrologije

Nemanja Radulović i Tijana Tropin

https://www.rts.rs/lat/radio/radio-beograd-2/5387730/jungove-studije-astrologije.html

To da je Jung bio duboko posvećen astrologiji oduvek je bila javna tajna u analitičkim krugovima. No čak i unutar te zajednice, pojedini analitičari, kao i pojedine grupe za obuku u jungovskoj psihologiji, ispoljavali su priličnu nelagodu zbog te njegove naizgled sporne sklonosti.

Međutim, bez obzira na stari fenomen istraživačke pristrasnosti, nezavisno od obimne astrološke dokumentacije u Jungovoj ličnoj arhivi koja nam otkriva mnogo toga, već i sama Sabrana dela, kao i Jungova objavljena pisma Frojdu i drugima, čak i neupućenom čitaocu jasno i nesumnjivo ukazuju na Jungovu trajnu i krajnje ozbiljnu zaokupljenost filozofijom i praktičnom primenom astrologije kao vida psihološke egzegeze.

O knjizi Liz Grin “Jungove studije astrologije“ i ostalim prezrenim temama razgovaramo sa Noelom Putnikom naučnim saradnikom Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.

Emisiju uređuje i vodi Aleksandar Drobac


Pretraga